TW-38
12 julio, 2016
TW-46
12 julio, 2016

*TWEETER BALA TITANIUM
*1” 100W RMS / 200W PICO
*30 OZ
*IMPEDANCIA 4-8 OHMS
*FR:2 k –20 kHz